logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์เข้าร่วมการประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

วันเสาร์ที่  มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ .

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร  ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม  ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   ในการนี้ นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ร่วมประชุมดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

2 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามอผนงา...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ...
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วม...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง