logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้เปิด-ปิดการรับซองและเปิดซองการประมูลโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.1083

  

    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00- 10.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้เปิด-ปิดการรับซองและเปิดซองการประมูลโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.1083 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 2-2-20 ไร่ เพื่อให้การประมูลเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ราชพัสดุ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลฯ โดยมี นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการ นางสาวจิตตนา ทองแกมแก้ว เจ้าหน้าจัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ นายวีระ ป้านสกุล นายช่างโยธาอาวุโส นายสันติ พรมมาสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส (กรรมการ) และนายเอกพล พรหมแสง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าประมูลได้เข้ามายื่นซองประมูลต่อคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการฯจะปิดรับซองประมูลในเวลา 10.00 น. ทันที พร้อมทั้งพิจารณาโครงการที่ผู้เข้าประมูลเสนอ และตรวจแบบแปลนฯสิทธิก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังและเสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทางราชการตามเงื่อนไขของการประมูลฯต่อไป

อัลบั้มภาพ

9 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ...
  12 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายไสว  สะอาด ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ว่...
  22 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวิรัช เกตุนวม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นาย...
  24 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง