logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยนช์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวา

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยนช์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง หมู่บ้านหนองบัว ตำบลกาฬสินธุ์6 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อัลบั้มภาพ

29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้...
  26 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานรัฐ...
  25 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เป็นปร...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง