logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยนช์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวา

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยนช์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง หมู่บ้านหนองบัว ตำบลกาฬสินธุ์6 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อัลบั้มภาพ

29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 นายทวีชัย ลิยี่เก ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจ...
  4 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยนช์ชำน...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยนช์ชำน...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง