logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

อธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปี พ.ศ.2564

 

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายธำรงค์ ทองตัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นายสมมาตร มณีหยัน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ และนายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุในโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" สนองนโยบายรัฐลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ณ บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.584 อำเภอสามชัย และ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจัดให้ประชาชนเช่าจำนวนกว่า 1900 ราย

โดยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน เพื่อให้เข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่ากับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ดินราชพัสดุสามารถทำสัญญาเช่าสำหรับการอยู่อาศัยและประกอบการเกษตรเท่านั้น ไม่สามารถทำการซื้อขายได้ แต่สามารถนำไปเป็นหลักประกันกู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ สำหรับเป็นเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ อีกทั้งการเป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุยังสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอสาธารณูปโภค การขอรับการช่วยเหลือทางการเงินในด้านต่างๆจากรัฐบาล

อัลบั้มภาพ

6 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เข้าร่วม...
  28 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นปร...
  23 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู...
  24 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง