logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง  ให้การต้อนรับ นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

 - วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 

- วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ/มาตรการ/แผนงาน/โครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจ  ติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ที่อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อัลบั้มภาพ

4 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 137 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการก...
  27 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานรั...
  27 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิ...
  24 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง