logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ออกติดตามค่าเช่าค้างชำระประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ออกติดตามค่าเช่าค้างชำระประจำปีงบประมาณ 2560สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ออกติดตามค่าเช่าค้างชำระประจำปีงบประมาณ 2560 ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุชมชน และผู้เช่าที่ค้างชำระ ทั้งนี้ได้รับทราบปัญหาในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าที่จะนำมาแก้ไขต่อไป
13 กรกฎาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนิน...
  29 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการก...
  27 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานรั...
  27 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง