logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร ณ ระนอง นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

อัลบั้มภาพ

29 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามอผนงา...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ...
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วม...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง