logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 นายอุดร สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและลงพื้นที่รับทราบปัญหาในพื้นที่ อำเภอนามน และ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎร ร่วมประชุมและลงพื้นที่รับทราบปัญหาในพื้นที่ อำเภอนามน และ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

อัลบั้มภาพ

13 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เป็นประธานในท...
  24 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมจัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ...
  18 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมจัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ...
  17 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง