logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายอุดร สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"  ครั้งที่ 6

 

  เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 โดยเป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าค้างชำระ และ E-Payment ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์  ณ ลานหน้าวัดสว่างกุงศรี ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.63 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ อาหารสด อาหารแห้ง รวมทั้งสินค้าภายในชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง

อัลบั้มภาพ

15 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เป็นประธานในท...
  24 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมจัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ...
  18 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมจัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ...
  17 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง