logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่บริเวณอนุสาวรีย์  พระยาชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

นายสนั่น พงษ์อักษร   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางสิริวิมล  พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร  ณ ระนอง  นายรุจติศักดิ์  รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์    นายวิรัช  พิมพะนิตย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์     และหอเจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใด ๆ

นายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานพิธีได้จุดธูปเทียนสักการะหอเจ้าบ้าน อนุสาวรีย์   พระยาสุนทร และถวายพวงดอกไม้ พราหมณ์ในพิธี ประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ประธานพิธีปักธูปหางเครื่อง โปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเครื่องบวงสรวง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่          ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร รับกาน้ำสัมฤทธิ์จำลอง ที่ผ่านการปลุกเสกโดยพระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล   ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

จากนั้น มีการรำบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาชัยสุนทร เจ้าโสมพะมิตร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก โดยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกเพศ ทุกวัย จำนวนกว่า 700 คน ที่สวมใส่ชุดผู้ไทกาฬสินธุ์ ร่วมฟ้อนอย่างอ่อนช้อยสวยงาม

 

อัลบั้มภาพ

27 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสง...
  11 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมพืธีทำบุญตักบาตร และถวายร...
  6 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักพื้นที่กาฬสินธุ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เข้าร่ว...
  2 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง