logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษื้นที่กาฬสินธุ์ ออกติดตามคาเช่าค้างชำระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในการชำระเงินพร้อมทั้งติดตามผู้เช่าที่ยังค้างชำระ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
article_20160916153636.pdf 695 KB 89
16 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิ...
  24 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม คบจ. ครั้งที่ ...
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามอผนงา...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง