logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายนัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ประธานคณะกรรมาธิการ  นายวิรัช พิมพะนิตย์ กรรมาธิการ นางสาวแอนศิริ วลัยกนก กรรมาธิการ พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ปลาทอง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร มีกำหนดการศึกษาดูงาน เรื่อง ภาพรวมการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ และประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ และการบริหารจัดการพื้นที่่ราชพัสดุ ตลอดจนแนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุในการควบคุมดูแลของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ในการนี้นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลัง (คบจ.) กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

18 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามอผนงา...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ...
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วม...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง