logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้จัดประชุม โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

 

     วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3  บริเวณลานตลาดหน้าวัดสว่างกุงศรี บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.63 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้มีการจัดประชุมผู้เช่าใหม่ที่ดินราชพัสดุเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเช่าที่ดินราชพัสดุเกี่ยวกับการผ่อนปรนอัตราค่าเช่าพร้อมทั้งให้ผู้ขอเช่ามีโอกาสมีข้อซักถามเกี่ยวกับการขอเช่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เช่า ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร  OTOP  วิสาหกิจชุมชนสินค้าอุปโภค-บริโภคและอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ได้มีการแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอร์ฮอลเจล ที่กรมธรารักษ์ให้การสนับสนุนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนภายในงาน รวมถึงได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 

อัลบั้มภาพ

26 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ...
  12 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายไสว  สะอาด ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ว่...
  22 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวิรัช เกตุนวม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นาย...
  24 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง