logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567  ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  และเวลา 15.00 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (คบจ.) ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “รดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสนั่น พงษ์อักษร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เอกสารดาวน์โหลด VDO

11 เมษายน 2567 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามอผนงา...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ...
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วม...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง