logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายโกวิท ฉันทจิตร ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ,ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านข้าวหลามวิทยาคาร ตัวแทนส่วนราชการ ประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
article_20160908155952.pdf 718 KB 90
8 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิ...
  24 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม คบจ. ครั้งที่ ...
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามอผนงา...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง