logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบประเมินอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุให้ความเห็นชอบก่อนประกาศขึ้นบัญชีอาคารหรือ      สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ (เบื้องต้น) ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม            ก่อนจะกำหนดแนวทางในการดูแล บำรุง รักษา อาคารดังกล่าวต่อไป

อัลบั้มภาพ

27 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมม...
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบ...
  10 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ...
  16 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง