logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายอุดร สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

  

       วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายอุดร สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพื้นที่ หลักกิโล 660-662 อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 นายทวีชัย ลิยี่เก ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจ...
  4 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยนช์ชำน...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยนช์ชำน...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง