logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากคูเมืองฟ้าแดดสงยาง

นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์  ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากคูเมืองฟ้าแดดสงยาง พร้อมขบวนแห่มาประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าพระธาตุยาคู เพื่อปกปักษ์รักษาให้การจัดงาน "มาฆปูรณมีบูชา" ประจำปี 2567 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายธนภัทร ณ ระนอง  นายรุจติศักดิ์  รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายพุทธภูมิ  นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยชาวอำเภอกมลาไสย ร่วมอัญเชิญพระอุปคุต จากคูเมืองฟ้าแดดสงยาง พร้อมขบวนแห่นางรำมาประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าพระธาตุยาคู เพื่อขอให้องค์พระอุปคุต ซึ่งถือเป็นพระผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนาน มาช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ปกป้องภยันตรายต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้น ตลอดการจัดงานประเพณี "มาฆปูรณมีบูชา" ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  17-25 กุมภาพันธ์ 2567 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะทำงาน

อัลบั้มภาพ

19 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามอผนงา...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ...
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วม...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง