logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

        สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ขอประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศเจตนารมณ์.pdf 299 KB 1
26 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน...
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนวันรับซอง ปิดการรับซองและเ...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนวันรับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประมูลการเช่าท...
  6 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมาย...
  6 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง