logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (คบจ.) ได้กำหนดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4

   

         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (คบจ.) ได้กำหนดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดหน้าวัดสว่างกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในวันดังกล่าวได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าจักสาน สินค้า OTOP สินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

10 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชา...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  22 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  6 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  6 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง