logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส 584 ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
E77670A9X113118_06232021_170507_016546.pdf 38 MB 13
23 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชา...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  22 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  6 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจั...
  10 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง