logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ

        สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.438 (บางส่วน) ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 0-0-93 ไร่ วัตถุประสงค์การเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 1 แปลง

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ.pdf 4 MB 3
19 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน...
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนวันรับซอง ปิดการรับซองและเ...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนวันรับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประมูลการเช่าท...
  6 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมาย...
  6 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง