logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าการเกษตร พืชผัก ผลไม้ อาหารสดปลอดสารพิษ  สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าการเกษตร พืชผัก ผลไม้ อาหารสดปลอดสารพิษ  สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าภายในชุมชน และสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานหน้าวัดสว่างกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

13 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญเที่ยว ชม ชิม ช้อป ใช้ สินค้าการเกษตร ผักผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้าอุปโภคบริโภ...
  30 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  6 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  12 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง