logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าการเกษตร พืชผัก ผลไม้ อาหารสดปลอดสารพิษ  สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าการเกษตร พืชผัก ผลไม้ อาหารสดปลอดสารพิษ  สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าภายในชุมชน และสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานหน้าวัดสว่างกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

13 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดให้เช่าโครงการธนารักษ์ประชาร...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดให้เช่าโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ปี 2563 ในท้องที่...
  13 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดให้เช่าโครงการธนารักษ์ประชาร...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดให้เช่าโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ปี 2563 ในท้องที่...
  13 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง