logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส. 584 (บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำลำปาว) ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส. 584 (บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำลำปาว) ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้องที่ตำบลโนนแหลมทอง ตำบลโนนศิลา ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ ตำบลคำสร้างเที่ยง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย ตำบลเสาเล้า ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธู์ จำนวน 228 ราย จำนวน 228 แปลง เนื้อที่ตามที่รังวัดตรวจสอบได้แต่ละรายเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร ตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศจัดให้เช่า 2565 รอบ 2.pdf 29 MB 59
25 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 187 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธน...
  13 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ...
  7 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้...
  3 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง