logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนวันรับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประมูลการเช่าที่ดินราชพัสดุ

        สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนวันรับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประมูลการเช่าที่ดินราชพัสดุ        แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.438 (บางส่วน) ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 0-0-93 ไร่ วัตถุประสงค์การเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 1 แปลง

เอกสารดาวน์โหลด

6 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน...
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมาย...
  6 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No ...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง