logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส. 584 ตามโครงการ ธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส. 584 ในเขตท้องที่ตำบลนาตาล ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคัน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลโนนแหลมทอง ตำบลสหัสขันธ์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลเสาเล้า ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธู์ ตามโครงการ ธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารดาวน์โหลด

18 กรกฎาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธน...
  13 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ...
  7 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้...
  3 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง