logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการเช่าที่ดินราชพัสดุแปลง กส.584

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการเช่าที่ดินราชพัสดุแปลง กส.584สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงกส. 584 พร้อมทั้งร่วมกันกับ ผู้เช่า/ผู้บุกรุก หาทางออกในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 164 บริเวณพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำลำปาว เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแผนการตรวจสอบการใช้/การเช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้เช่าในการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว  
31 กรกฎาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธน...
  13 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ...
  7 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้...
  3 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง