logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญเที่ยว ชม ชิม ช้อป ใช้ สินค้าการเกษตร ผักผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

 

               ขอเชิญเที่ยว ชม ชิม ช้อป ใช้ สินค้าการเกษตร ผักผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าวัดสว่างกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

30 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  6 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  6 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง