logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.440 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

6 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน...
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนวันรับซอง ปิดการรับซองและเ...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนวันรับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประมูลการเช่าท...
  6 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No ...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง