logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส. 584 ตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส. 584 ตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท้องที่ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ตำบลหนองสรวง ตำบลเสาเล้า ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี ตำบลยางอุ้ม ตำบลกุงเก่า ตำบลดงสมบูรณ์ ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง ตำบลโนนศิลา ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ ตำบลหนองช้าง ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธู์ จำนวน 440 ราย จำนวน 440 แปลง

22 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธน...
  13 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ...
  7 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ขอยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้...
  3 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง