logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส 584 ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ลงเว็บ.pdf 818 KB 3
31 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน แอปพลิเคชั่น "TRD SMART PAY" แอปเดียวครบทุกเรื่อง สำห...
  ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน แอปพลิเคชั่น "TRD SMART PAY" แอปเดียวครบทุกเรื่อง สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสด...
  10 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  7 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  11 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง