logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

 • แบบปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  19 พฤษภาคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 พฤษภาคม 2564
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 พฤษภาคม 2564