logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ รั้งที่ 2/2564
ประกาศกรมธนารักษ์รับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
แพรแถบ
เหรียญ ร.10
เหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติในโอกาศที่กรมธนารักษ์ ครบรอบ 88 ปี
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
แจ้งรับเหรียญ
แจ้งรับเหรียญ